Prosjektutvikling i infrastrukturprosjekter med oppdrag innenfor kalkulering, kostnadsestimater, gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier.

=

Kontakt

Telefon: (+47) 48 85 26 08
E-post: anders@optiveg.no

=

Adresse

Firma:  Garverivegen 8, 3850 Kviteseid
Besøk: Garverivegen 8, 3850 Kviteseid

a

Om oss

20 års erfaring fra anleggsbransjen på ulike nivåer fra maskinfører til ledende roller. De 6 siste årene har jeg i all hovedsak jobbet med de store anleggsprosjektene i fasene: tilbud, samhandling og utførelse. Der har arbeidsoppgavene vært kalkulasjon, prosjekteringsledelse, prosjektutvikling, samt optimalisering av anleggsgjennomføring, byggbarhet og massebalanse.

Anders Norheim
Daglig leder: OptiVeg AS

Erfaring fra tidligere arbeid

Optiveg AS (April 2020)

Daglig leder og prosjektutvikler

Hæhre Entreprenør (August 2018 - Mars 2020)

Prosjektutvikler

BetonmastHæhre (August 2018 - November 2018)

Prosjektutvikler

Zenith Survey AS (April 2017 - August 2018)

Assisterende stikningsleder/databehandler

Skorve Anlegg AS (August 2014 - Mars 2017)

Anleggsleder/stikningleder

Vi jobber spesielt med kostnadsstyrt prosjektering under forprosjekt, reguleringsplan og detaljprosjekteringsfasene for å sikre god kontroll over det helhetlige kostnad og risikobildet, samt at kunden kan være effektive i beslutningsprosessene i de ulike prosjekteringsfasene og ha godt underlag for å se konsekvensene av valgene som gjøres. Vi er engasjert i prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet, og har særlig spisskompetanse på store prosjekter innenfor feltet.

Optiveg har bred kompetanse innenfor prosjektutvikling i infrastrukturprosjekter og har oppdrag innenfor kalkulering, kostnadsestimater, gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier. Vi har oppdrag innenfor alle faser, fra utredningsfase til konkurransefasen og helt ut til ferdigstillelse.

Anders Norheim

Anders Norheim

Daglig leder
Telefon: (+47) 48 85 26 08
E-post: anders@optiveg.no

Kontaktskjema

11 + 14 =

Adresse

Garverivegen 8
3850 Kviteseid

BESØKSADRESSE

Garverivegen 8
3850 Kviteseid