Prosjektutvikling i infrastrukturprosjekter med oppdrag innenfor kalkulering, kostnadsestimater, gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier.

=

Kontakt

Telefon: (+47) 48 85 26 08
E-post: anders@optiveg.no

=

Adresse

Firma:  Garverivegen 8, 3850 Kviteseid
Besøk: Garverivegen 8, 3850 Kviteseid

a

OptiVeg

Optiveg AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor i Kviteseid. Våre ansatte har vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge.

Kontaktinformasjon

Adresse

Garverivegen 8
3850 Kviteseid

Besøksadresse

Garverivegen 8
3850 Kviteseid

Kontakt oss

 

488 52 608

Åpningstid

Man-Fre: 07:00-16-00

OptiVeg kan tilby tjenester innenfor prosjektutvikling, prosjekteringsledelse, kostnadsstyrt prosjektering og anleggsgjennomføring.

Vi har bred kompetanse innenfor prosjektutvikling i infrastrukturprosjekter og har oppdrag innenfor kalkulering, kostnadsestimater, gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier. Vi har oppdrag innenfor alle faser, fra utredningsfase til konkurransefasen og helt ut til ferdigstillelse.

Vi jobber spesielt med kostnadsstyrt prosjektering under forprosjekt, reguleringsplan og detaljprosjekteringsfasene for å sikre god kontroll over det helhetlige kostnad og risikobildet, samt at kunden kan være effektive i beslutningsprosessene i de ulike prosjekteringsfasene og ha godt underlag for å se konsekvensene av valgene som gjøres. Vi er engasjert i prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet, og har særlig spisskompetanse på store prosjekter innenfor feltet.

Alle forhold relatert til regulering- og kommuneplaner – til faktorer som grunnforhold, beliggenhet, naboer, sol, støy og marked må vurderes når infrastruktur skal fastlegges. Vi bistår i hele planleggingsprosessen.

Reguleringsplaner

-Prosjektutvikling
-Bistand anleggsgjennomføring
-Valg av løsninger
-Optimalisering veilinjer
-Massebalanse
-Mengdeberegninger
-Kostnadsoverslag

Byggeplaner

-Prosjekteringsledelse
-Prosjektutvikling
-Bistand anleggsgjennomføring
-Valg av løsninger
-Optimalisering veilinjer
-Massebalanse
-Mengdeberegninger
-Risikovurderinger
-Kostnadsoverslag

Infrastruktur

-Prosjekteringsledelse
-Prosjektutvikling
-Bistand anleggsgjennomføring
-Valg av løsninger
-Optimalisering veilinjer
-Massebalanse
-Mengdeberegninger
-Stikningsledelse
-Risikovurderinger
-Kostnadsoverslag
-Kalkyler
-Maskinstyring
-Digitale terrengmodeller (fotogrammetri)

Planleggingsprosessen

Planlegging av større veiprosjekter er et tema som normalt behandles gjennom en kommunedelplan, som da blir andre steg i planleggingen av en stor veiutbygging. Her skal det velges veitrasé, plasseringer av kryss, veistandard, bruk og vern av arealer nær veien og byggegrenser er sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan.

Prosjekter

Optiveg AS er med i mange prosjekter hvor noen er mer tidkrevende enn andre. For tiden er vi med i utarbeidelse av flere reguleringsplaner.

Vi er blant annet i samarbeid med Sweco på reguleringsplan
i prosjektet «E39 Mandal – Lyngdal øst» hvor arbeidsgiveren Nye Veier AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune.

Se film over tiltaket for E39 Mandag – Lyngdal øst:

Anders Norheim

Anders Norheim

Daglig leder
Telefon: (+47) 48 85 26 08
E-post: anders@optiveg.no

Kontaktskjema

8 + 4 =

Adresse

Garverivegen 8
3850 Kviteseid

BESØKSADRESSE

Garverivegen 8
3850 Kviteseid